FORM LOGIN UJIAN MASUK

Selamat datang peserta ujian masuk UNBARI!
Silahkan login sesuai dengan kartu ujian yang telah anda dapatkan saat mendaftar.
No. Pendaftaran :
PIN :

Perhatian :
Pastikan anda telah terdaftar sebagai peserta ujian.
Jika anda mengalami kesulitan silahkan bertanya kepada penjaga ujian yang bertugas.